top of page

Bli en bättre mötesbokare genom att besvara frågan "varför"


Detta videoklipp med Simon Sinek tar upp ett naturligt möster, ett sätt att tänka, att agera och att kommunicera som ger ledare och säljare förmågan att inspirera. Att beröra måste inte vara en gåva som ges till vissa särskilt utvalda människor, förmågan att inspirera går att lära sig. I detta blogginlägg reflekterar jag kring Sinks föreläsning samt hur vi kan använda oss av beröringstekniker för att bli bättre mötesbokare och säljare.

Bröderna Wright

Sinek tar ofta upp exemplet med Samuel Pierpont Langley som under tidigt 1900-tal satte målet att som första människa flyga ett flygplan. Langley var högt ansedd. Som tidigare matematikprofessor på Harvard University och "senior officer" på Smithsonian Institution hade han ett renomé som få andra.

Bland Langleys vänner återfanns några av dåtida USAs med kända företagsledare, finansmän och politiker såsom: Andrew Carnegie och Alexander Graham Bell. Langly fick till och med 50 000 dollar i finansiering från USAs försvarsdepartement för att finansiera sitt projekt vilket var mycket pengar för den tiden. Mot denna bakgrund rekryterade Langley ett team med alla tänkbara kompetenser för att förverkliga sin målsättning.

Världen väntade otåligt på att Langley skulle förverkliga sin målsättning.

Några hundra mil bort, arbetade Wilbur och Orville Wright med att bygga en egen flygmaskin. Deras passion inför drömmen att flyga var stark och inspirerade en dedikerad grupp människor i deras hemstad Dayton, Ohio. De hade ingen finansiering, inga statliga medel och inga kontakter som bidrog till att sprida ryktet om deras projekt. Inte en enda deltagare i deras team hade en universitets- eller ens en collegeexamen.

Den 17 december 1903 bevittnade en liten grupp människor en man flyga för första gången i historien.

Varför lyckades bröderna Wright med sin målsättning och inte Langley? Sinek argumenterar för att huvudorsaken till bröderna Wrights framgång var att de startade med att besvara frågan varför och att de därigenom lyckades inspirera sitt team på ett sätt som Langley misslyckades med.

Läs Simon Sineks bok Why Start with Why genom att klicka på denna länk

Kopplingen mellan why, hjärnan och att beröra

Sinek menar att hans teori har utgångspunkt i hjärnans biologi och hänvisar till att vårt "why" har nära koppling till det limbiska systemet också kallat känslohjärnan vilken tillhör det centrala nervsystemet.

Jag var från början fascinerad av Sineks föreläsning och funderade mycket på hur jag bäst kunde använda mig av denna kunskap i min mötesbokning och i mina säljmöten. I takt med att jag läste mer om hjärnan och dess komplexitet kom jag dock också att inse att vi genom att besvara frågan "varför" inte nödvändigtvis inspirerar de vi möter.

Varför måste jag gå upp på morgonen frågar min 13 årige son? Därför att om du inte går upp på morgonen missar du skolan och då kommer du inte att nå läromålen skulle kunna vara ett svar. Tror du att det svaret kommer att göra min son tillräckligt inspirerad för att se annorlunda på sin "sovmorgon"? Jag tror inte det.

För att inspirera någon behöver vi besvara frågan "varför" på ett sätt som ger mening för dem. Min slutsats är därför att ett bättre ord för att inspirera genom vår kommunikation är patos, dvs. att väcka eller visa känslor.

Etos Patos Logos

Patos är ett centralt begrepp inom retoriken som där handlar om de starka känslor som en talare söker väcka hos sina åhörare, samt de känslor som faktiskt väcks hos publiken. Denna sinnesrörelse står oftast i samklang med de känslor som talaren själv visar.

Patos utgör en del av Aristoteles filosofi om retorik. I sin bok ”Retoriken” talar Aristoteles om tre medel för att övertyga: logos, ethos och pathos.

Vill du läsa mer om patos och fundera över hur du kan bygga upp patosargument rekommenderar jag dig att läsa mer genom att klicka på denna länk.

Vill du läsa mer om hjärnans uppbyggnad och det limbiska systemet rekommenderar jag dig att börja genom att klicka på denna länk.


Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar
Inga taggar än.
Följ oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page